Powrót

Jak uzdatniać wodę?

Urządzenie do zmiękczania wody musi dobrać specjalista. Najpierw jednak na pewno zada Ci kilka podstawowych pytań, które są niezbędne do właściwego doboru produktu. Możesz spodziewać się pytań, które określą jakość i ilość używanej przez Ciebie wody, z podziałem na wodę wodociągową i studzienną:

1) W przypadku wody wodociągowej

 • twardość ogólna wody lub nazwa miejscowości (dostępne są publiczne dane o twardości wody na wybranym terenie)
 • liczba osób i łazienek w domu

2) W przypadku wody z ujęcia własnego (studni)

 • wyniki badania wody w laboratorium Sanepidu lub innym laboratorium uprawnionym do badania wody pitnej pod kątem parametrów:
 • bakterie typu coli i typu fekalnego
 • twardość ogólna 
 • żelazo 
 • mangan 
 • amoniak 
 • azotyny  
 • azotany 
 • chlorki 
 • siarczany 
 • odczyn pH 
 • utlenialność 
 • przewodnictwo 
 • barwa 
 • mętność 
 • zapach (jeśli nie jest akceptowalny, dokładne określenie jego pochodzenia) 

W wielu laboratoriach wystarczy określić do jakich celów ma być używana woda: do picia lub na cele socjalno-bytowe. Wówczas bada się tylko niezbędne parametry.

 • głębokość studni
 • liczba osób i łazienek w domu
 • materiał, z którego wykonano instalację

Zwykle laboratoria umieszczają na swoich stronach wytyczne odnośnie pobierania i transportu próbek wody - koniecznie się z nimi zapoznaj. Są to bardzo ważne informacje, ponieważ to, w jakim stanie dostarczysz próbkę wody na miejsca badania, ma istotny wpływ na późniejsze wyniki.
W przypadku badania wody pod kątem mikrobiologicznym należy pamiętać o tym, że pojemniki (opakowane w papier) do badania mikrobiologicznego wody należy pobrać w punkcie przyjmowania próbek wody. 
Pobrane próbki wody najlepiej dostarczyć do laboratorium od rana, w dniu pobrania.

Sprawdź: