Powrót

Porównaj parametry

Baner 960x270 nad tabele

 

Standard 15

Home 22

Exclusive Pure

Hybrid

Plus

Carbon

RODZAJ WODY wodociągowa wodociągowa wodociągowa wodociągowa studzienna wodociągowa/ studzienna
ZASTOSOWANIE mieszkania w budynkach wielorodzinnych lub kotłownia wodna do 500 kW domy jednorodzinne do 5 osób, 2 łazienek domy jednorodzinne powyżej 5 osób, 2 łazienek domy jednorodzinne powyżej 5 osób, 2 łazienek domy jednorodzinne z własnym ujęciem wody domy jednorodzinne do 5 osób, do 2 łazienek
USUWANE/ REDUKOWANE ZANIECZYSZCZENIA Z WODY twardość twardość twardość twardość, chlor twardość, żelazo, mangan, amoniak, substancje organiczne mętność,
chlor,
substancje organiczne

DANE TECHNICZNE

Maksymalne natężenie przepływu [m3/h] 1,2 2 3 3,1 0,8-1,21 0,8-2,53
Zakres ciśnienia [bar] 1,3-8 1,3-8 1,3-8 1,3-8 1,3-8 2-8
Objętość złoża [litry] 15 22 30 28 25 nie występuje
Objętość węgla aktywnego [litry] nie występuje nie występuje nie występuje 7,5 nie występuje 8,25*5
Pojemność jonowymienna [m3 x ˚f] 100 150 220 202 1006 nie dotyczy
Wydajność między regeneracjami przy twardości 32˚f (18˚dH) [litry] 3100 4700 6900 6300 3100*7 nie dotyczy
Konsumpcja wody na regenerację [litry] 75-90 100-120 150-180 120-207 125-2007 nie dotyczy
Konsumpcja soli na regenerację [kg] 2,5 3,6 4,5 3,6 3,7 nie dotyczy
Średnica przyłącza [cal] 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1
Zasilanie [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm] 660/419/495 1168/419/502 1220/432/533 1220/432/533 1213/419/502 552/343/301

FUNKCJE PANELU STEROWANIA

Rodzaj sterowania logiczne, objętościowe
na podstawie prognozowania
logiczne, objętościowe
na podstawie prognozowania
logiczne, objętościowe
na podstawie prognozowania
logiczne, objętościowe
na podstawie prognozowania
logiczne, objętościowe
na podstawie prognozowania
czasowe
Programowanie okresu między płukaniami (1-99 dni)           +
Programowanie i wyświetlanie aktualnego czasu + + + + + +
Programowanie godziny rozpoczęcia regeneracji + + + + + +
Możliwość regeneracji/płukania natychmiastowego + + + + + +
Możliwość zmiany trybu wyświetlania czasu na 12-godzinny lub 24-godzinny + + + + + +
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania + + + + + +
Programowanie twardości wody surowej + + + + +  
Programowanie trybu oszczędnej regeneracji + + + + +  
Funkcja regeneracji o najbliższej zaprogramowanej godzinie + + + + +  
Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody (1-15 dni) + + + + +  
Funkcja oczyszczania złoża w przypadku użytkowania wody o zwiększonej ilości zawiesiny + + + + +  
Alarm niskiego poziomu soli + + + + +  
Serwisowy licznik przepływającej wody + + + + +  
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej żywicy w 97% + + + + +  
Licznik regeneracji + + + + +  
Pamięć daty uruchomienia + + + + +  
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej     + + +  
Informacja o średnim dziennym zużyciu wody uzdatnionej     + +    
Oświetlenie wewnątrz zbiornika soli     + +    
Ustawianie rodzaju używanej soli     + +    
Możliwość zmiany jednostek objętości na system anglosaski lub metryczny     + +    

1 w zależności od parametrów wody
2 w zależności od parametrów wody
3 w zależności od parametrów wody
4 łącznie z podsypką
5 łącznie z podsypką
6 w zależności od parametrów wody
7 w zależności od parametrów wody